Công trình tòa nhà 19 tầng 

Công trình tòa nhà 19 tầng 
Địa điểm : TP. HCM 
Tên gói thầu : 
Chủ đầu tư : 
Quy mô : CT cấp đặc biệt. 18 tầng lầu, 02 tầng hầm. m2
 

.

Dự án liên quan

TÒA NHÀ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Địa điểm : Khu đất lô D1C, giáp đường NT*, khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

Công trình thế kỹ 22 Vươn Tới Tương Lai  

Công trình thế kỹ 22 Vươn Tới Tương Lai  

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN