TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
Địa điểm : TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH CÀ MAU
Tên gói thầu : KTTV-CM 
Chủ đầu tư : TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH CÀ MAU
Quy mô : 700 m2

.

Dự án liên quan

TÒA NHÀ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Địa điểm : Khu đất lô D1C, giáp đường NT*, khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

Công trình thế kỹ 22 Vươn Tới Tương Lai  

Công trình thế kỹ 22 Vươn Tới Tương Lai