công trình

TÒA NHÀ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Địa điểm : Khu đất lô D1C, giáp đường NT*, khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VALTA

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VALTA 

Công trình thế kỹ 22 Vươn Tới Tương Lai  

Công trình thế kỹ 22 Vươn Tới Tương Lai  

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN