Lĩnh vực hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103007484 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp. Phạm vi hoạt động: Toàn quốc.
- Xây dựng các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, kỹ thuật hạ tầng /- Trang trí nội, ngọai thất công trình /
- San lấp mặt bằng
- Đo đạc bản đồ
- Khoan khai thác nước ngầm
- Quản lý bất động sản
- Cho thuê máy móc thiết bị XD và nhà ở
- Môi giới thương mại
- Mua bán: Vật liệu xây dựng, thiết bị xây dựng
- Kinh doanh nhà
- Thử tĩnh cọc
- Tư vấn xây dựng
- Tư vấn đầu tư
- Lập dự án đầu tư
- Tư vấn đấu thầu
- Thí nghiệm
- Quản lý dự án
- Thẩm tra thiết kế, thẩm tra tổng dự tóan
- Kiểm định chất lượng
- Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp
- Thiết kế quy hoạch
- Thiết kế kiến trúc
- Tư vấn giám sát công trình dân dụng và công nghiệp
- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ
- Thiết kế cơ – điện công trình dân dụng và  công nghiệp
- Thiết kế cấp thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp
- Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật
- Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp 4
- Kháo sát địa hình
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Thiết kế công trình xây dựng thủy lợi.